top of page

Az Alapítvány Szent Ferenc Kisnővérei kezdeményezésére és vezetésével, fiatalok tevékeny részvételével jött létre.

 

Célja: a helyi adottságokra, erőforrásokra építve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, fiatalok, felnőttek esélyegyenlőségének elősegítése,
és az ehhez kapcsolódó szociokaritatív tevékenység,
első lépésben a cigány származásúakkal szembeni előítéletek

falainak lebontása.

 

bottom of page